1) Pilotowanie i kontrola instalacji odpylających w celu oczyszczenia filtra odpylającego

separateur-application

• Optymizacja filtra

• Oszczędność energii

• Kompleksowe rozwiązanie

• Zabezpieczenie stref zagrożonych

• Redukcja ryzyka wybuchu

application1

2) Pomiar ciśnienia oraz przepływu w celu kontroli prawidłowego funkcjonowania filtra odpylającego

separateur-application

• Oszczędność i długotrwałość medium filtrującego

• Optymizacja filtra

• Układ automatycznego sterowania wentylatora do regulacji przepływu

• Ocena ilościowa wytworzonego pyłu

• Oszczędność energii

• Zabezpieczenie stref zagrożonych

application2

3) Pomiar poziomu pyłu w celu kontroli wydajności filtra, wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu filtra

separateur-application

• Przestrzeganie norm

• Ochrona pracowników

• Kontrola emisji pyłów atmosferycznych

• Zabezpieczenie stref zagrożonych

• Obniżenie stref ATEX

• Ochrona maszyn

• Redukcja ryzyka wybuchu

• Zrównoważony rozwój

application3